UniFi Controller

Als je net zoals ik een WiFi netwerk van Ubiquiti hebt, dan kan het prettig zijn om altijd de UniFi Controller actief te hebben. Dit kan gelukkig ook op een Raspberry Pi. Volg hiervoor onderstaande instructie.

Voorbereiding

De eerste stap is het controleren op updates

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

De volgende stap is het installeren van de benodigde extra onderdelen:

Installatie  Oracle Java 8 JDK (alleen nodig op de Raspbian Lite installaties)

sudo apt-get -y install oracle-java8-jdk

Installatie van de “GNU privacy guard network certificate management service” via onderstaande commando:

sudo apt-get -y install dirmngr

Installatie UniFi Controller software

Voeg de UniFi repository toe aan de sources lijst via onderstaande commando:

echo 'deb http://www.ui.com/downloads/unifi/debian stable ubiquiti' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/100-ubnt-unifi.list

Om de Unifi Controller software te kunnen installeren, dienen we aan te geven dat deze software daadwerkelijk van Ubiquiti afkomstig is. Dit kan via een gpg key om de software te authentiseren:

sudo wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/unifi-repo.gpg https://dl.ubnt.com/unifi/unifi-repo.gpg

Installeer vervolgens UniFi via onderstaand commando:

sudo apt-get update
sudo apt-get -y install unifi

De installatie zal een paar minuten in beslag nemen, maar is verder volledig geautomatiseerd.
Tijdens de installatie zal bijvoorbeeld ook de MongoDB Instance geïnstalleerd worden.

Nu moeten we een kleine configuratie wijziging doorvoeren. Zonder deze wijziging zullen er twee losse instances van MongoDB draaien – een ongebruikte standaard instance en de UniFi database instance. Dit is niet wenselijk op een Raspberry Pi in verband met de gelimiteerde resources.

sudo systemctl stop mongodb
sudo systemctl disable mongodb

UniFi Cloud toegang wordt niet ondersteund op ARMv6-based devices en de aanwezigheid van deze bibliotheken zal ervoor zorgen dat de UniFi software niet zal starten op deze apparaten, zoals een Raspberry Pi 1 en Raspberry Pi Zero (W). UniFi Cloud Library ondersteuning moet verwijderd worden via onderstaand commando (geldt alleen voor RPi  1 en RPi Zero):

sudo rm /usr/lib/unifi/lib/native/Linux/armhf/libubnt_webrtc_jni.so

Als laatste stap starten we de Raspberry Pi opnieuw op:

sudo reboot

Daarna kunnen we de setup wizard van UniFi draaien. Start hiervoor een browser (Chrome) en wijzig [ip adres] in het IP adres van de Raspberry Pi, waarop je zojuist de UniFi Controller hebt geïnstalleerd:

http://[ip adres]:8443

Probleem om te verbinden na een upgrade

Het kan voorkomen dat je na een upgrade van de UniFi Controller software niet meer kunt verbinden met de software. De browser geeft dan een melding “This site can’t be reached / Unable to connect”. Waarschijnlijk is er door de upgrade een probleem ontstaan. Voer onderstaande handelingen uit om de situatie weer te herstellen:

sudo su
apt install dirmngr
echo deb http://ppa.launchpad.net/openjdk-r/ppa/ubuntu trusty main >> /etc/apt/sources.list.d/glennr-install-script.list
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv EB9B1D8886F44E2A
apt-get update
apt-get install openjdk-8-jre-headless

Nadat bovenstaande correct is uitgevoerd, voer dan onderstaande commando’s uit:

service unifi stop
touch /etc/default/unifi
apt purge oracle-java8-jdk -y
sed -i 's/^JAVA_HOME/#JAVA_HOME/' /etc/default/unifi
echo "JAVA_HOME="$( readlink -f "$( which java )" | sed "s:bin/.*$::" )"" >> /etc/default/unifi
service unifi start

Hierna zou het probleem verholpen moeten zijn en zou je weer normaal kunnen verbinden met de UniFi Controller op:

http://[ip adres]:8443
Like
14