Mosquitto (MQTT)

De “broker” is primair verantwoordelijk voor het ontvangen van alle berichten, het filteren van de berichten, beslissen wie erin geïnteresseerd is en vervolgens het bericht publiceren naar alle ingeschreven klanten.

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) is gebaseerd op TCP/IP en probeert de problemen van onbetrouwbare verbindingen op te lossen met een centrale bemiddelaar: de MQTT-broker.

Installatie van de software

Als eerste gaan we de juist software installeren met onderstaande commando’s:

pi@raspberry:~ $ sudo apt update
pi@raspberry:~ $ sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients

Je moet Y typen en op Enter drukken om de installatie te bevestigen. Voer vervolgens de volgende stappen uit om Mosquitto automatisch te laten opstarten bij het opstarten:

pi@raspberry:~ $ sudo systemctl enable mosquitto.service

Testen van de installatie

Nadat de installatie gaan we testen of de installatie succesvol is uitgevoerd. Dit kan simpel met onderstaand commando:

pi@raspberry:~ $ mosquitto -v

Dit geeft de Mosquitto-versie die momenteel in uw Raspberry Pi wordt uitgevoerd. Het moet 1.4.X of hoger zijn.

 

Opmerking: soms geeft het commando moquitto -v een waarschuwingsbericht met de melding “Error: Address already in use”. Dat waarschuwingsbericht betekent dat uw Mosquitto broker al actief is, dus maak daar geen zorgen over.

Raspberry Pi IP adres

Als u de Mosquitto broker later in uw projecten wilt gebruiken, hebt u uw Raspberry Pi IP-adres nodig. Om uw Raspberry Pi IP-adres op te halen, typt u de volgende opdracht in uw Terminal-venster:

In ons geval is het Raspberry Pi IP-adres 192.168.0.100. Bewaar uw Raspberry Pi IP-adres omdat u dit bij toekomstige projecten nodig hebt.

Start als laatste stap de Raspberry Pi opnieuw op en controleer na het opstarten of de Mosquitto broker draait. Mosquitto is nu klaar om te gebruiken.

 

Like
13