Statisch IP adres

Wanneer je gebruik wilt maken van een vast IP adres, dan dien je de netwerkinstellingen aan te passen. Vanaf de Jessie release van Raspbian is de procedure hiervoor gewijzigd. Onderstaande beschrijving legt uit hoe je dit kunt doen.

Back-up netwerkinstellingen

Maak als eerste een back-up van de originele netwerkinstellingen voor het geval dat er iets verkeerd gaat

sudo cp /etc/dhcpcd.conf /etc/dhcpcd.conf.backup

Instellen vast IP adres

Het instellen van een vast IP adres van de verschillende netwerkadapters gebeurt in het bestand /etc/dhcpcd.conf.  Open het bestand met onderstaande commando

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

Voeg onderaan het bestand de volgende regels toe:

interface eth0
static ip_address=192.168.1.1/24
static routers=192.168.1.254
static domain_name_servers=8.8.8.8


Gebruik eth0 voor de vaste ethernet adapter en wlan0 voor de  WIFI adapter.

static ip_address
het IP adres wat je wilt gebruiken, gevolgd door een / en het subnetmask bits van je netwerk. Maak je gebruik van 255.255.255.0 dan vul je /24 in, heb je een ruimer subnetmask zoals 255.255.0.0 gebruik dan /16 en voor 255.0.0.0 -> /8.

static routers
vul hier het IP adres van je router (vaak ook default gateway genoemd) in.

static domain_name_servers
vul hier het IP adres van de DNS server van je provider in. Eventueel kan je het IP adres van de gratis DNS server van Google (8.8.8.8) gebruiken.


Nadat je de juiste gegevens hebt ingevoerd, sluit je nano en bewaar je de wijzigingen. Om de wijzigingen te activeren, dien je eerst de Raspberry Pi te herstarten. Hiervoor gebruik je het commando:

sudo reboot -h 0

Na de herstart zal als het goed is de Raspberry Pi te bereiken zijn op het zojuist toegekende vaste IP nummer in dhcpcd.conf.

 

Like
6